2011. február 7.-től a megváltozott törvény értelmében lehet igényelni a családi pótlékot. A kéréseket naponta 9-14 óra között a Polgármesteri Hivatal székhelyén nyújthatják be. 
 
Szükséges iratok: 
- kérés nyomtatvány
- személyi igazolvány – másolat – ( a felnőtteknek és a 14 évet betöltött gyermekeknek )
- születési bizonyítvány – másolat (14 éven aluli gyermekeknek)
- házassági bizonyítvány – másolat -, vagy válási végzés
- családi könyv (livret familial)
- iskolás gyermekek részére igazolás a tanintézménytől
- jövedelemigazolás
- nyugdíjszelvény
- gyermeksegély szelvény (cupon  poştal)
- munkanélküli segélyben részesülőktől szelvény
- azon családok, akik adózandó jövedelemmel nem rendelkeznek, kézzel írott nyilatkozatot kell csatoljanak a kérés mellé
- földtulajdont igazoló akta
- jövedelmi bizonylat a Városi Pénzügytől
 
A jövedelmet igazoló akták a család előző hónapi jövedelmét kell igazolják. Az iskolaköteles gyermekek oktatásban való rendszeres részvétele feltétele a pótlék biztosításának, kivéve, ha a gyerek igazoltan hiányzik betegség miatt.
A pótlék azoknak az alacsony jövedelmű családok kaphatják akik kiskorú gyermeket,   gyermekeket nevelnek, tanítatnak, 18 éves korig.
 
A pótlék értékét a családban az egy főre eső nettó jövedelem határozza meg a következőképpen:
 
1. Azokban családokban, ahol a szülők közösen ( házasságban élve) nevelik gyerekeiket és az egy főre eső nettó jövedelmük nem haladja meg a 200 lejt, a pótlék havonta:
- egy gyermeknél: 30 lej
- 2  gyermeknél: 60 lej
- 3 gyermeknél: 90 lej
- 4 gyermeknél és azon felül: 120 lej
 
Azon családokban, ahol a szülők közösen ( házasságban élve) nevelik gyerekeiket és az egy főre eső nettó jövedelmük 201 lej és 370 lej között van, a pótlék havonta:
- egy gyermeknél: 25 lej
- 2  gyermeknél: 50 lej
- 3 gyermeknél: 75 lej
- 4 gyermeknél és azon felül: 100 lej
 
2. Azokban a családokban, ahol egyedülálló szülő neveli az eltartásában lévő gyerekeit és az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 200 lejt, a pótlék havonta:
- egy gyermeknél: 50 lej
- 2  gyermeknél: 100 lej
- 3 gyermeknél: 150 lej
- 4 gyermeknél és azon felül: 200 lej
 
Azokban a családokban, ahol egyedülálló szülő neveli az eltartásában lévő gyerekeit és az egy főre eső nettó jövedelem 201 lej és 370 lej között van, a pótlék havonta:
- egy gyermeknél: 45 lej
- 2  gyermeknél: 90 lej
- 3 gyermeknél: 135 lej
- 4 gyermeknél és azon felül: 180 lej
 
A Hivatalos Közlöny 2010/889-es számában, december 30-án megjelent a 277-es számú, családi pótlékra vonatkozó törvény, amely 2011. január elsejével lépett életbe, ami kimondja hogy:
 
Azon családok vagy egyedülálló személyek, akiknek a tulajdonában van legalább egy az alább felsorolt javak közül, nem részesülhetnek családi pótlékban:
- az állandó lakhelyen kívüli, saját tulajdonba levő, bérbe adott épületek, lakrészek
- 10 évesnél fiatalabb járművek: személygépkocsik, haszongépjárművek, teherautók, motorcsónakok …
- Belterületek, beleértve azt is, amelyre az állandó lakhely épült, és amelyek 1000 m²-nél nagyobb városi, 2000 m²-nél nagyobb falusi területek.
- Termőterületek: 1-3 tagú családnál 1,5 ha, 3-nal több tagú családoknál 2 ha.
- Elektronikus berendezések: videokamera, hangerősítő, fénymásoló
- Értéktárgyak: festmények és műtárgyak, dísztárgyak, ékszerek vagy nemesfémből készült érmék, értékes kristály és porcelán tárgyak, szőrmebunda.
- Mezőgazdasági gépek: traktor, arató-cséplőgép, lakókocsi, mikrobusz, motorbicikli, robogó.
- Mezőgazdaságból származó terméket feldolgozó gépek: olajprés, malom
- Fafeldolgozó gépek: szalagfűrész és más hidraulikusan, mechanikusan vagy elektromosan működtetett gépek
- 3000 lejt meghaladó bankbetétek
- Állatok és háziszárnyasok: 2-nél több szarvasmarha, 3-nál több sertés, 5-nél több juh, 1-nél több ló, 10-nél több házinyúl, 25-nél több háziszárnyas, 5-nél több méhcsalád.
 
 
A családi pótlékra jogosultak esetében a juttatás folyósítása öt hónapra felfüggesztődik 2012. február 1-től, abban az esetben, ha az arra jogosultnak adótartozása van.
Fontos, hogy annak, aki a február 1-től számított öt hónapon belül sem fizette ki az adóhátrálékát,  a szociális segélyre, a gyermeknevelési pénzre, valamint a családi pótlékra való jogosultságát végérvényesen elveszíti a törvény értelmében. Ez azt is jelenti, hogy nem nyújthat be új igénylést ezekre a juttatásokra.