Felhívás

p, 30 ápr 2021 10:34:50 EEST by elod, 108210 views

 

A világjárvány okozta oktatási nehézségek mérséklésében is segít a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Romániában élő magyar közösség támogatására szánt program keretében elnyert 700.000 forint értékű vissza nemtérítendő támogatás, amelyet Csíkszentlélek Önkormányzata sikeresen pályázott meg a Minőségi oktatás infrastruktúrájának megteremtése Csíkszentléleken elnevezésű projekt keretében. A beszerzések lebonyolítását követően az önkormányzat a csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola rendelkezésére bocsátotta az 5 darab asztali számítógépből és annak kiegészítő elemeiből (hangfalak, webkamerák) álló infrastruktúrát. Az új IT eszközök hozzájárulnak az oktatás on-line térben történő hatékonyabb megszervezéséhez, valamint az oktatás minőségének javulásához, különösen az informatikai készségek és ismeretek továbbfejlesztéséhez.

Felhívás

k, 15 szept 2020 08:55:25 EEST by , 96123 views

Csíkszentlélek község polgármesteri hivatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a 78/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében, megkezdi az ingyenes védőmaszkok kiosztását.

          Védőmaszkban részesülnek a következő személyek:

 • szociális segélyben részesülők,
 • családi pótlékban részesülők,
 • alacsony  nyugdíjasok ( 800 lejes szeptemberi nyugdíj, valamint 704 lej az előző hónapokban)
 • fogyatékkal élő személyek,

 

A védőmaszkok átvehetők a polgármesteri hivatal székhelyén,

2020 szeptember 15-18-a között.

 

     Szükséges iratok: nyugdíjszelvény/ fogyatékos szelvény/ családi pótlékos szelvény/ szociális szelvény valamint személyi igazolvány.

Felhívás

p, 11 szept 2020 11:33:30 EEST by , 96388 views

Letöltés

KÖZLEMÉNY

k, 10 nov 2020 10:43:37 EET by , 120335 views

Felhívás

k, 01 szept 2020 09:56:31 EEST by , 125721 views

Csíkszentlélek község vezetősége felhívja a figyelmet, hogy 2020 augusztus 10-én megtörténik a Nyíroldal, Ongor (91-es) dűlő (3-as kataszteri szektor) és a Poklosülő (92-es) dűlő (8-as kataszteri szektor) illetve a Tekeresvölgy - Nagyrét (150-es) dűlő (77-es kataszteri szektor)kataszteri-tehnikai dokumentációjának a kifüggesztése a 7/1996-os Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási törvény 14-es bekezdése (1) és (2) cikkelye értelmében, valamint annak módosításai és kiegészítései értelmében.

A kifüggesztett tehnikai dokumentációk 60 napig megtekinthetők Csíkszentléleken a Polgármesteri Hivatal székházában munkanapokon 9 és 14 óra között, Csíkszentlélek község hivatalos honlapján, a www.csikszentlelek.ro honlapon, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség honlapján.

Amennyiben hibákat észlelnek a kifüggesztett dokumentációval kapcsolatban, kéréseiket letehetik a Csíkszentléleki Polgármesteri Hivatal székhelyén munkanapokon 9 és 14 óra között, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség honlapján.

Hirdetés

k, 21 ápr 2020 10:34:57 EEST by , 133011 views

HARVIZ R.T. Hargita megye, Csíkszereda, Akác utca, 1 szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Víz- és csatornahálózatok bővítése, felújítása”, Hargita megye, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Parajd, Zetelaka, Oroszhegy, Fenyéd, Máréfalva, Nagytușnad, Csíkszépvíz, Csíkszentlélek, Csíkszentmihály, Csíkkozmás, Csíkrákos, Csíkszentgyӧrgy, Csíkszenttamás, Csíkszemtimre, Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Csíkszentkirály, Csíkszentdomokos, Csíkcsicsó, Csíkszentsimon, Csíkszentmárton, Kászonaltíz településeken megvalósítandó tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2020 április 15- én döntéstervezetet hozott: szükséges a környezeti hatástanulmány és a természetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján megjelent hírdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 

Lelkigondozói szolgálatok Hargita megyében

k, 31 márc 2020 08:47:34 EEST by , 134012 views

Hargita Megye Tanácsa a KALOT Egyesület Lelkigondozói Szolgálatával együttműködve megszervezte az otthoni elkülönítésben vagy karanténban levő emberek lelkigondozását, emellett az Áradat egyesület és a Magyar Unitárius Egyház is biztosít lelkigondozást.

– Rendkívüli időket élünk, amire lehetetlen volt előre felkészülni, amely fizikai, de főleg lelki megterhelést jelent az emberek számára.  Az intézmény működése ugyanakkor nem állt le, a munkatársak otthonról végzik a munkájukat. Nagy erőkkel dolgozunk azért, hogy támogassuk az embereket ezekben a nehéz pillanatokban, most ez a legfontosabb és erre összpontosítunk. Éppen ezért tanácsadói csapatokat hoztunk létre a megyei tanács keretében az alintézményeinkkel együttműködve, naprakész tájékoztatást adva az embereknek. Köszönöm a KALOT és Áradat Egyesületek, illetve az Unitárius Egyház  önzetlen felajánlását, a lelkigondozók kemény munkáját, amelynek köszönhetően meggyőződésem, hogy sok embernek lesz elviselhetőbb ez az időszak – nyilatkozta Borboly Csaba.

Elérhetőségek:

1. Kalot egyesület és Hargita Megye Tanácsa: 004-0758-840279 (Kalot szolgálatos) hétköznapokon 9-13 óra között, 004-0747-122946 (Hargita Megye Tanácsa munkatársa) hétköznapokon 8-16 óra között - itt lehet megtudni a lelkigondozók elérhetőségét (17 szakember várja telefon és on-line a hívásokat román és magyar nyelven).

2. Áradat egyesület:  0754800808 hétköznapokon 8-24 óra között, hallgatlak.lelkisegely@gmail.com - itt direkt lelkigondozást kaphatnak az érdeklődők 30 szakember által. Az Áradat egyesület működteti a Hallgatlak.ro Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegélyszolgálatot.

3. Magyar Unitárius Egyház, lelkigondozói szolgálat 13 szakemberrel: érdeklődni a 0761 610 040-os telefonszámon lehet.  

Felhívás

cs, 17 nov 2022 09:37:08 EET by elod, 36223 views
Az egyéni szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerek nyilvántartása Csíkszentlélek községben/ Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate din comuna Leliceni
Az egyéni szennyvíztartályokkal/emésztőgödrökkel rendelkezők számára: a 2022/714-es számú kormányhatározat értelmében a magán- és jogi személyek kötelesek bejegyeztetni a már létező szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerüket. Azok is kötelesek bejegyeztetni magukat a községi nyilvántartásba, akik ezután csatlakoznak saját rendszerre.
 
A 2022/714-es számú kormányhatározat a megfelelő egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerek engedélyezésére, építésére, nyilvántartására, ellenőrzésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó kritériumokat hagyja jóvá.
 
Kérjük regisztrálja gyűjtő- és/vagy tisztítórendszerét! Amennyiben több rendszert működtet, az összeset regisztrálnia kell a kérdőív újbóli kitöltésével!
 
Figyelem!
A kormányhatározat 23-as cikkelye értelmében a bejegyzés elmulasztása szabálysértésnek minősül és 5–10 ezer lejjel büntethető.

Anunț

Declarație

Űrlap

BGA Pályázat

cs, 29 ápr 2021 15:09:56 EEST by , 78935 views

Tavaszi lomtalanítás

cs, 04 márc 2021 15:59:31 EET by , 82693 views

Értesítés

k, 10 nov 2020 12:56:07 EET by , 90045 views

Letöltés

Felhívás

h, 31 aug 2020 10:03:27 EEST by , 95073 views

Csikszentlélek Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosok figyelmét, hogy tanévkezdési támogatás igényelhető,

 A 133/2020-as sürgősségi kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés-támogatásban részesülhetnek: ez egyszeri 500 lej értékű anyagi juttatást jelent.

A feltételek:

változnak. Az óvódáskorúak esetében rendszeres óvodalátogatás és legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként, az általános iskolás gyerekek esetében rendszeres iskolalátogatás és legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként a kikötés.

Az igényléshez szükségesek:

 • típusnyomtatványok (kérésnyilatkozat),
 • a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
 • válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
 • igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
 • a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás,
 • a polgármesteri hivatal pénzügyi nyilvántartása és a gazdasági lajstrom alapján kibocsájtott, a bejelentett adózandó javakra és a tulajdonban levő állatokra vonatkozó igazolás,
 • egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart.
 •  

          Érdeklődni a polgármesteri  hivatal  telefonszámán  0266-310583, vagy  pedig személyesen is állunk az érdeklődők rendelkezésére,( típus kérés igényelhető a hivatalnál).

 

           A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell leadni, személyesen hétfőtől csütörtökig 9 és 14 óra között 2020 szeptember 10-éig. Hiányos iratcsomókat nem fogadunk el.

          Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.

 

Itt tölthető le: kérés és nyílatkozat nyomtatvány

Felhívás

h, 31 aug 2020 10:02:52 EEST by , 95007 views

Csikszentlélek Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosok figyelmét, hogy tanévkezdési támogatás igényelhető,

 A 133/2020-as sürgősségi kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés-támogatásban részesülhetnek: ez egyszeri 500 lej értékű anyagi juttatást jelent.

A feltételek:

változnak. Az óvódáskorúak esetében rendszeres óvodalátogatás és legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként, az általános iskolás gyerekek esetében rendszeres iskolalátogatás és legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként a kikötés.

Az igényléshez szükségesek:

 • típusnyomtatványok (kérés, nyilatkozat),
 • a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
 • válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
 • igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
 • a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás,
 • a polgármesteri hivatal pénzügyi nyilvántartása és a gazdasági lajstrom alapján kibocsájtott, a bejelentett adózandó javakra és a tulajdonban levő állatokra vonatkozó igazolás,
 • egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart.
 •  

          Érdeklődni a polgármesteri  hivatal  telefonszámán  0266-310583, vagy  pedig személyesen is állunk az érdeklődők rendelkezésére,( típus kérés igényelhető a hivatalnál).

 

           A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell leadni, személyesen hétfőtől csütörtökig 9 és 14 óra között 2020 szeptember 10-éig. Hiányos iratcsomókat nem fogadunk el.

          Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.

 

Kérés és a nyílatkozat nyomtatvány

Felhívás

sze, 01 ápr 2020 10:31:57 EEST by , 102635 views

Letöltés

Közlemény

cs, 19 márc 2020 10:39:27 EET by , 103234 views

Felhivás

sze, 18 márc 2020 14:05:30 EET by , 103185 views

                 Az államelnök által kihirdetett rendkívüli állapot , a 195/2020-as Rendelet értelmében  a lejárt személyazonossági vagy bármely állami hatóság által kiadott dokumentum határideje meghosszabbodik a sürgősségi állapot idejére.

Ugyancsak meghosszabbodik a fogyatékosságot megállapító bizonyítványok határideje.

Tisztelettel kérjük ezen ügyek intézését elhalasztani.

Megértésüket köszönjük!

Felhivás

k, 17 márc 2020 15:28:24 EET by , 101733 views

FELHíVÁS 


                Csíkszentlélek  Község Polgármesteri Hivatala felhívja a figyelmet, hogy a  Hargita Megyei Sürgösségi Esetek Bizottságának 11/15.03.2020 rendelet értelmében március 16-tól  kötelezően házi elkülönítésbe kell vonuljon 14 napig minden olyan, Fitód, Szentlélek, vagy Mindszentre érkező személy, aki azokból az országokból érkezik haza, ahol több mint 500 koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak.
2020. március 15-ig az alábbi országokban érte el a megbetegedések száma a több mint 500 főt: Olaszország, Spanyolország, Németország, Franciaország, Svájc, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország, Hollandia, Dánia, Belgium, Ausztria, Amerikai Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea, Japán, Irán.
               Hazaérkezésük pillanatában értesìtsék háziorvosukat telefonon és jelezzék az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

Polgármesteri hivatal:  Tel./Fax: 0266-310583

Keresztes Balázs: 0742181978

Nagy Attila: 0744511481

Közlemény

k, 17 márc 2020 13:46:26 EET by , 101347 views

Letöltés

Tisztelt ügyfeleink!

h, 16 márc 2020 09:58:29 EET by , 101144 views

A Különleges Sürgősségi Helyzeteket kezelő Nemzeti Bizottság határozata értelmében, mely a COVID-19 koronavírus terjedését megelőző és korlátozó intézkedésekre vonatkozik, tájékoztatjuk községünk lakosait az alábbiakról:

       Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatalában szünetel az ügyfélfogadás, meghatározatlan időre.

       A kérések, dokumentumok beadására és felvételére postán, e-mailen vagy faxon van lehetőség.

Bővebb tájékoztatásért forduljanak bizalommal intézményünkhöz e-mailben és telefonon.

Továbbá értesítjük önöket, hogy a kedvezményes adók és illetékek befizetésének határideje, jelen állapot értelmében, meg lesz hosszabbítva.

Intézményünk elérhetőségei:

Tel./Fax: 0266-310583

E-mail: primarialeliceni@yahoo.com

 

Megértésüket, valamint együttműködésüket köszönjük!

Jó egészséget kívánunk!

Felhívás

p, 21 febr 2020 12:54:04 EET by , 101257 views

A helyi RMDSZ a község lakóira bízza a döntést, ezért állóurnás előválasztást szervez a korábbi szavazások helyszínein (Fitódban a volt óvoda épületében, a csíkszentléleki hivatal gyűléstermében, a csíkmindszenti közbirtokosság székhelyén).

2020. március 7-én, szombaton 8 órától 19 óráig állóurnás előválasztáson dönthetik el a fitódiak, a mindszentiek és a szentlélekiek, hogy ki legyen a község polgármesterjelöltje, illetve kik legyenek a helyi tanács tagjai.

Kérjük, éljenek választási jogukkal, hogy ezáltal jó döntések születhessenek, amelyek községünk javát fogják szolgálni a következő négy évben.

A község lakói három polgármesterjelölt közül választhatnak:

 1. Gidró Attila
 2. Keresztes Balázs
 3. Nagy István-Alfréd

Fitód település lakói a következő jelöltek közül választhatják ki, hogy kik képviseljék a falut tanácsosként:

 1. Gere József
 2. Gere László
 3. Nagy Katalin
 4. Vitos László

Csíkszentlélek település jelöltjei a következők:

 1. Márton Csaba
 2. Molnár Attila

Csíkmindszent település lakói a következő jelöltek közül választhatják ki, hogy kik képviseljék a falut tanácsosként:

 1. Bíró Lajos
 2. Bíró Szabolcs Imre
 3. Demes Barna
 4. Demes Elemér
 5. Kánya László
 6. Krézsek Erika
 7. Nagy Csongor
 8. Nagy Gábor
 9. Nagy István-Alfréd
 10. Tánczos Gábor

 

Mivel ez egy RMDSZ-en belüli verseny, minden jelöltnek saját feladata, kötelessége, hogy bemutatkozzon választóinak különböző fórumokon.

Az előválasztásokkal kapcsolatos szabályzat elérhető a következő címen:

https://www.csikirmdsz.ro/dokumentumok/

 

Az RMDSZ Csíkszentléleki Szervezete

 

 

 

Felhívás

k, 04 febr 2020 14:25:33 EET by , 102097 views

Közelednek a 2020-as helyhatósági választások, a Csíkszentlélek községi RMDSZ szervezet pedig várja mindazok jelentkezését, akik úgy érzik, képességeikkel a közt szeretnék szolgálni.

Az RMDSZ számára mindig is kiemelten fontos volt, hogy úgy a helyi-, mint a megyei- és országos közigazgatásban, olyan személyek képviseljék a Szövetséget és a magyarságot, akik rátermettek és alkalmasak ezen pozíciók betöltésére.

A csíkszentléleki RMDSZ nyitott minden jelentkező számára, és azt szeretné, hogy mindenki ezen a meghírdetett előválasztáson vegyen részt aki tenni szeretne a község fejlődéséért, hogy a következő években is egységes képviselete legyen Csíkszentlélek községnek.

Amennyiben szeretné jelöltetni magát az RMDSZ színeiben Csíkszentlélek község polgármesteri, vagy helyi tanácsosi tisztség betöltésére, kérjük szándékát jelezni és a jelölési iratcsomót leadni 2020 február 14, 12:00-ig a helyi RMDSZ irodánál (Községházán).

A jelölési iratcsomó a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

 • Önéletrajzi adatlap
 • Politikai nyilatkozat
 • Jelölési nyilatkozat
 • Előválasztási nyilatkozat
 • Vállalás a tagdíj befizetésére vonatkozóan
 • Támogatói aláírások: polgármester jelölt 60 darab; helyi tanácsos jelölt 20 darab
 • A jelölt egyéni fejlesztési elképzeléseit a következő 4 éves időszakra

A jelöléshez szükséges ürlapok átvehetők a Községházán.

Várjuk jelentkezésüket.

Tisztelettel,

Helyi RMDSZ

 

Kijelölt plakátoló helyek a községben

sze, 16 nov 2016 09:01:58 EET by , 150477 views

Letöltés

Anunțuri de căsătorie 2024

sze, 10 jan 2024 11:19:57 EET by elod, 5148 views

9 ianuarie 2024 Csobot István și Mészáros Biborka

Nagy Gavril

sze, 06 szept 2023 14:12:53 EEST by zita, 12148 views

https://o.csikszentlelek.ro/sitefiles/img07426.pdf

Vânzare teren extravilan

sze, 12 okt 2022 08:19:59 EEST by zita, 40388 views

Kőszegi Mária 11.10.2022

Földeladás-Virág Berta, Gecse Klára

p, 14 jún 2019 10:09:01 EEST by , 123687 views

Letöltés