Grevă de avertisment

Mi, 31 ian 2024 11:53:45 EET de elod, 3945 vizualizări

Grevă de avertisment

ANUNȚ

Lu, 14 feb 2022 11:04:01 EET de elod, 4684 vizualizări

Descarcare

Descarcare

Sectii de votare

Ma, 10 nov 2020 12:02:52 EET de , 8652 vizualizări

Colectare de sticle

Mi, 21 oct 2020 09:24:12 EEST de , 8789 vizualizări

Anunț licitație publică

Mi, 04 aug 2021 11:09:23 EEST de , 1390 vizualizări

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Comuna Leliceni, cod fiscal: 16363525, Sat. Leliceni, Com. Leliceni, nr.10, județul Harghita, tel: 0266310583, e-mail: primarialeliceni@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu cu destinație cabinet stomatologic, în suprafață de 26,67 m2, situat în com. Leliceni, sat. Misentea nr. 117, județul Harghita, aparținand domeniului public al Comunei Leliceni și aprobat închirierii conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/28.07.2021 și OUG. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul Primăriei Comunei Leliceni, Com. Leliceni, sat Leliceni, Nr. 10, județul Harghita;

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Leliceni, Com. Leliceni, sat Leliceni, Nr. 10, județul Harghita;

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: nu este cazul;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2021, ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 02.09.2021, ora 12:00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Leliceni, Com. Leliceni, sat Leliceni, Nr. 10, județul Harghita;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.09.2021, ora 13:00 la sediul Primăriei Comunei Leliceni, Com. Leliceni, sat Leliceni, Nr. 10, județul Harghita.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Harghita, str. Szasz Endre nr.6, Miercurea-Ciuc, Judetul Harghita, Tel. 0266-371616 / fax: 0266-314482, e-mail: tr-harghita@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 03.08.2021.


Descărcare

Proces verbal Licitație masă lemnoasă 21.05.2021

Vi, 21 mai 2021 11:38:50 EEST de elod, 1719 vizualizări

Descarcare

Proces verbal de preselecție-licitație masă lemnoasă, Primăria Leliceni 18.05.2021

Jo, 06 mai 2021 14:17:19 EEST de elod, 1888 vizualizări

Descarcare

ANUNȚ

Vi, 11 sep 2020 12:36:35 EEST de , 1522 vizualizări

Descarcare

COVID 19 - HOTĂRÂRI

Ma, 17 mar 2020 13:25:24 EET de , 1725 vizualizări

Descărcare - Comitetul Județean pentru Situații de Urdență Harghita - Hotărârea nr. 8/11.03.2020

Descărcare- Comitetul Județean pentru Situații de Urgentă Harghita-Hotărârea nr.10/15.03.2020

Descărcare -Instrucțiuni

Descărcare- Recomandări

Dispoziția nr. 165/2018 privind stabilirea și delimitarea secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Mi, 03 oct 2018 11:10:20 EEST de , 4454 vizualizări

Descărcare