Grevă de avertisment

Mi, 31 ian 2024 11:53:45 EET de elod, 3960 vizualizări

Grevă de avertisment

ANUNT INTENȚIE ACTUALIZARE PUG

Ma, 07 ian 2020 13:59:00 EET de , 2579 vizualizări

DENUMIRE : ,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

AL COMUNEI LELICENI

- COMUNA LELICENI , str PRINCIPALA , nr 10, jud. HARGHITA -

 

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul Urbanistic General are un caracter director si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul Urbanistic General, sa il actualizeze la 10 ani si sa il aprobe, aceasta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la : a) evolutia in perspectiva a localitatii; b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean. (cf. Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare)

Prin elaborarea PUG si RLU se stabilesc si reglementeaza:

 - teritoriul intravilan;

- modul de utilizare a terenurilor in intravilan;

- zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

- delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- zonele protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice;

- zone de risc natural si zone de risc datorate unor depozitari de deseuri;

- conditiile de amplasare a constructiilor;

- formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic general in perioada 17.01.2020 - 31.01.2020

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului Szőcs László- responsabil Comp. Urbanism si  Darvas Lőrinc Márta Achizitii Publice

ADRESA

 Primaria comunei Leliceni, str. Principala nr. 10;

Telefon - 0266-310583; Fax - 0266-310583;  e-mail: primarialeliceni@yahoo.com

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General .

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin afișare la spatiul amenajat de la sediul primariei comunei Leliceni si pe pagina de internet a primariei www.primarialeliceni.ro in perioada: 01.02.2020  -  10.02.2020 .

Plan urbanistic general

Ma, 30 oct 2012 10:25:04 EET de , 3579 vizualizări

Planul urbanistic general al comunei Leliceni