Grevă de avertisment

Mi, 31 ian 2024 11:53:45 EET de elod, 3959 vizualizări

Grevă de avertisment

Anunțuri de căsătorie 2024

Mi, 10 ian 2024 12:23:13 EET de elod, 907 vizualizări

9 ianuarie 2024 Csobot István și Mészáros Biborka

27. martie 2024 Márton Balázs și Kovács Márta

27 martie 2024 Bota levente și Kosa Gabriella

02 aprilie 2024 Bilibok Otto și Nagy Blanka

Anunțuri de căsătorie 2023

Vi, 13 ian 2023 12:34:52 EET de elod, 1886 vizualizări

12 ianuarie 2023 Miklós Sándor și Szilveszter Szidónia

13 februarie 2023 Barcsa Rudolf și Vitán Katalin

2 martie 2023 Zercula Gyula și Morar Izabella

5 aprilie 2023 Moldovan Laurențiu și Antal Paulina

6 aprilie 2023 Csibi Kázmér și Kiss Emőke

12 aprilie 2023 Kiss Ferenc și Szőcs Enikő

25 aprilie 2023 Vitos Imre și Nagy Hajnal

26 aprilie 2023 Kolozsi Vencel și Molnár Tünde

30 iunie 2023 Vitus Gellért și János Márta

04 iulie 2023 Bejan Zsombor-Miklós și Pui Blanka

14 iulie 2023 Vrîncean Levente-Gavril și Gere Csilla

25 iulie 2023 Imre Tamás și Bálint Bernadett

5 septembrie 2023 Péter Attila și Iarto Paulina-Mária.pdf

12 decembrie 2023 Ferencz Lajos și Kecskés Piroska

Vânzare teren extravilan

Mi, 12 oct 2022 09:54:42 EEST de zita, 3354 vizualizări

Kőszegi Mária 11.10.2022

Pál Norbert 17.10.2022

Vânzare teren extravilan

Mi, 12 oct 2022 09:52:58 EEST de zita, 3352 vizualizări

Kőszegi Mária 11.10.2022

Anunț - Invitație de participare Achiziție Directă

Lu, 10 oct 2022 15:45:06 EEST de elod, 3576 vizualizări

Descărcare

Anunțuri de căsătorie 2022

Ma, 18 ian 2022 16:30:04 EET de , 5410 vizualizări

18 ianuarie 2022 Demes István și Mátyás Erzsébet

04 februarie 2022 Mihály László și Nisztor Ildikó

16 februarie 2022 Ambrus Levente și Orbán Erika

13 aprilie 2022 Péterfi Tamás și Györpál Zsófia

20 aprilie 2022 Nagy Sándor-Norbert și Mészáros Boróka-Angéla

12 mai 2022 Bíró Lóránd și Fehér Boglárka

18 mai 2022 Nagy Bertold și Bíró Andrea

08 iunie 2022 Balog István și Abos Barbara

10 iunie 2022 Kedves József și Mihály Rita

22 iunie 2022 Nagy Gábor și Nagy Katalin

05 iulie 2022 Hajdó Lóránt și Nagy Annamária

27 iulie 2022 Molnár Zsolt și Erdély Tünde

01 august 2022 Kisa Csaba și Veres Hajnal

10 august 2022 Caldare Mihai și Timár Emilia

10 august 2022 Geréd Ödön și Tanko Barbara

12 august 2022 Nagy Bernát și Borbély Szidónia

15 august 2022 Nagy Nándor și Miklós Bernadatte

17 august 2022 János Szilárd și Szőke Krisztina-Sarolta

11 octombrie 2022 Nagy Norbert și Ladó Kriszta

Vânzare teren Nagy Jenő 15.07.2022

Vi, 15 iul 2022 12:41:45 EEST de zita, 886 vizualizări

Comunicare de acceptare ofertă de vânzare teren

 

Vânzare teren Nagy Jenő 15.07.2022

Vi, 15 iul 2022 12:41:00 EEST de zita, 887 vizualizări

Comunicare acceptare ofertă de vânzare teren

Vânzare teren Nagy Jenő 15.07.2022

Vi, 15 iul 2022 12:34:09 EEST de zita, 891 vizualizări

Comunicare acceptare ofertă de vânzare teren

Vânzare teren Pál Norbert 18.02.2022

Lu, 21 feb 2022 16:12:22 EET de elod, 1076 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren Șipos Livia și Șipoș Adrian 06.01.2022

Lu, 10 ian 2022 11:23:19 EET de , 1167 vizualizări

Descărcare

Descărcare

Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate

Mi, 28 iul 2021 12:12:23 EEST de , 1461 vizualizări

Descărcare

Anunțuri de căsătorie 2021

Mi, 20 ian 2021 13:14:21 EET de , 3648 vizualizări

20 ianuarie 2021 Nagy Szilárd și Varga Timea

03 februarie 2021 Nagy József-Attila și György Erika

04 februarie 2021 Kőszegi Beáta și Kelemen Imre

25 mai 2021 Málnási Imre și Veres Timea

03 iunie 2021 Kovács Nándor și Molnár Emőke

10 iunie 2021 Hozó Levente și Tompos Anna

23 iunie 2021 Márton Attila-Zsolt și Bíró Aliz

15 iulie 2021 Görbe Csongor și Bartalis Anita

20 iulie 2021 Szabo-Balog Szilárd și Nagy Ágota

28 iulie 2021 Keresztes Balázs și Bartalis Bernadett

28 iulie 2021 Máthé Róbert și Miklós Boróka

03 august 2021 Barcsa Rudolf și Rostás Judit

05 august 2021 Gagyi Benedek și Demeter Zsejke

23 august 2021 Hozó László și Erős Emőke

25 august 2021 Adorján Zita și Bálint József

26 august 2021 Gere Szabolcs și Benedek Izabella-Katalin

01 septembrie 2021 Rácz László și Tankó Beáta

13 octombrie 2021 Tankó Péter și Pető Szende-Bernadett

29 decembrie 2021 Kánya Klementina și Böjte Ákos

 

Vanzare teren Aczel Emeric si Csibi Monika

Mi, 30 sep 2020 15:50:12 EEST de , 1980 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Crăciun Daniel

Ma, 22 sep 2020 15:43:47 EEST de , 2001 vizualizări

Descărcare

Anunț distribuirea măștilor de protecție

Ma, 15 sep 2020 09:57:12 EEST de , 5934 vizualizări

          Primăria comunei Leliceni , aduce la cunoștință faptul că începând de marți, (15.09.2020) pe baza Ordonanței de Urgență nr.78/2020, se va începe distribuirea măștilor de protecție gratuite:

 

Persoanele beneficiare sunt:

 

      -- beneficiarii de ajutor social

      -- beneficiarii de alocație de susținere

      -- pensionarii care beneficiază de pensie minimă ( 800 lei      pentru luna septembrie, 704 lei pentru lunile anterioare)

      -- persoanele încadrate în grad de handicap

 

 

Măștile de protecție se pot ridica de la sediul Primăriei, în perioada 15-18 septembrie 2020.

 

 

          Acte  necesare: carte de identitate, cupon de pensie, cupon de indemnizație de handicap, cupon de ajutor social, cupon de alocația pentru susținerea familiei.

Înregistrare imobile

Ma, 01 sep 2020 10:58:09 EEST de , 5555 vizualizări

Vă înștiințăm că la data de 10 august 2020 se publică documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului Înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr. 3, 8, 77 din satul Fitod respectiv satul Misentea, UAT Comuna Leliceni, județul Harghita, în conformitate cu prevederile art. 12 alin 9/3 litera a, și b coroborat cu art. 14 alin 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

               Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 zile la nivel local în sediul Primăriei Leliceni, județul Harghita între orele 9 – 14 și pe site-ul Primăriei Comunei Leliceni www.csikszentlelek.ro, iar la nivel central pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.

               Cererile de rectificare formulate în legătură cu documentația afișată pot fi depuse la sediul Primăriei Comunei Leliceni în zilele lucrătoare între orele 9 – 14 pe perioada afișării și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.

 


Sectorul 3

Opis

Plan cadastral

Regisru

Sectorul 8

Opis

Plan cadastral

Registru

Sectorul 77

Opis

Plan cadastral

Registru

 

Vanzare teren Nagy Mária

Vi, 21 aug 2020 10:27:34 EEST de , 2035 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Baranai Constantin

Mi, 19 aug 2020 10:18:03 EEST de , 2036 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Nagy Jenő

Vi, 19 iun 2020 10:46:28 EEST de , 2096 vizualizări

Descarcare

Licitație pentru vânzare masă lemnoasă

Ma, 26 mai 2020 14:52:28 EEST de , 2121 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren Tulit Susana - Margareta

Ma, 05 mai 2020 14:02:32 EEST de , 2147 vizualizări

Descărcare

Actele pe care vânzătorul terenului aflat în extravilan le depune la primărie

Mi, 29 apr 2020 11:11:15 EEST de , 2155 vizualizări

Anexa nr. 1 - 1A privind cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului

descarcă pentru persoane fizice

descarcă pentru persoane juridice

Anexa nr. 1 - 1B privind oferta de vânzare teren - Descarcă

descarcă pentru persoane fizice

descarcă pentru persoane juridice

Copie BI/CI a vânzătorului

Copie legalizată de notarul public sau certificate pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor, proces verbal de predare-primire)

Extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei + extras de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordinate "Stereografic 1970", în condițiile în care terenul este intabulat

Copie BI/CI a împuternicitului persoană fizică

Certificat de atestare fiscală emis de către primărie

Vanzare teren Mihaly Tiberiu, Mihály Ghizela

Vi, 13 mar 2020 14:09:39 EET de , 2202 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Landó Ana, Ladó Imre -Zoltán, André Teréz

Vi, 13 mar 2020 14:03:58 EET de , 2202 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Szabó Tiberiu -Márton Mária

Jo, 12 mar 2020 15:35:22 EET de , 2202 vizualizări

Descarcare

Vanzare teren Veress Ibolya Erzsébet

Mi, 19 feb 2020 11:53:25 EET de , 2237 vizualizări

Descarca

Anunț de căsătorie 2020

Ma, 14 ian 2020 17:01:36 EET de , 2901 vizualizări

20 decembrie Csató Áron și Hajdó Andrea

22 octombrie Barcsa Gábor și Gábor Eszter

14 octombrie Imre Mónika și Siklódi Loránd

18 septembrie Lefter Andrei-Vlad și Dumitru Adriana-Laura

9 septembrie György Levente -Loránd és György Zsuzsánna

25 august Szondi Zoltán și Balázs Tünde-Katalin

04 august Gáll Bernadett și Lőrincz István

23 iulie Lukács Arnold și Kencse Emőke-Katalin

14 iulie  Préda Botond și Nagy Angéla

17 iunie Simon Csongor-Géza și György Adél

02 iunie Majlát Vencel și Balázs Mária

10 ianuarie Deák Endre și Veres Zsuzsánna

Anunț de căsătorie 2019

Jo, 31 ian 2019 16:05:41 EET de , 3253 vizualizări

30 decembrie Popescu Florin Leonardo și Gerczuj Magdolna

11 decembrie Bálint Szilveszter și Imre Nóra

29 iunie Rostás Gáspár és Rostás Éva

28 mai Rostás István și Vitán Juliánna

27 mai Márton István-Csaba și Demes Renáta

21 mai Bucuri Szabolcs-Péter și Nagy Krisztina

9 mai Tánczos Antal și Balog Szidónia

1 mai Tamás Lajos și Tompos Monika

31 ianuarie Kovács László și Ferencz Adél

Vânzare teren Nagy Géza

Vi, 15 nov 2019 13:41:50 EET de , 2340 vizualizări

Descărcare: 1, 2

Vânzare teren Gál Csaba, Csiha Maria Aurelia

Lu, 30 sep 2019 13:48:33 EEST de , 2375 vizualizări

Descarcă

Vanzare teren -János Josif

Jo, 01 aug 2019 10:06:58 EEST de , 2422 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren- ORD MERCI SRL

Mi, 03 iul 2019 15:16:18 EEST de , 2443 vizualizări

DESCĂRCARE

Vânzare teren- Orbán Elisaveta etc.

Lu, 01 iul 2019 13:10:34 EEST de , 2444 vizualizări

Descărcare

Vanzare teren-Virág Berta, Gecse Klára

Vi, 14 iun 2019 11:11:32 EEST de , 2472 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren- Csóti Béla

Mi, 22 mai 2019 09:22:03 EEST de , 2486 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren - Nagy Gavril 03.05.2019

Lu, 06 mai 2019 11:41:06 EEST de , 2496 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren - Andras Ecaterina 18.04.2019

Jo, 18 apr 2019 09:45:09 EEST de , 2514 vizualizări

Descărcare

Vânzare teren - Barabás Susana

Lu, 01 apr 2019 14:40:08 EEST de , 2533 vizualizări

Cerere

Oferta

Vânzare teren - Veres Emilia, Veres Dénes

Ma, 19 mar 2019 12:40:12 EET de , 2542 vizualizări

Ofertă

Cerere

Anunț concurs - Muncitor

Jo, 07 feb 2019 10:53:08 EET de , 4668 vizualizări

Descarcă anunț

Descarcă bibliografie

Vânzare teren - Andrási Szabolcs

Ma, 15 ian 2019 10:12:54 EET de , 2715 vizualizări

Vânzare teren - Andrási Szabolcs 1

Vânzare teren - Andrási Szabolcs 2

Vânzare teren - Banga-Kuna Kinga

Jo, 29 nov 2018 10:30:50 EET de , 2753 vizualizări

Vânzare teren - Banga-Kuna Kinga

Vânzare teren - Banga-Kuna Zsolt

Solicitare ofertă preț

Ma, 13 nov 2018 10:58:00 EET de , 2755 vizualizări

Solicitare ofertă preț 13. 11. 2018

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție în cadrul Compartimentului de Cadastru, Urbanism și Fond Funciar

Mi, 30 mai 2018 13:14:18 EEST de , 3403 vizualizări

Descarcă

Anunț de căsătorie 2018

Lu, 10 aug 2015 10:27:27 EEST de , 3790 vizualizări
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 decembrie 2017 Tankó Imre și Borok Hajnal
 
 
 
 
 

24 martie 2016 Bilibok István-Csaba și Péterfi Timea

12 noiembrie 2015  Péter Vilmos și Tánczos Erika

19 august 2015 Demes Francisc și Mihaly Olga

10 august 2015 Antoniac Vasile și Imre Zsófia

4 august 2015 Moldovan Iosif și Szabó Andrea

9 iulie 2015 Koncz István și Málnási Juliánna

24 iunie 2015 Karacsi István și Málnási Ildikó

7 mai 2015 Mihaly Imre și Biro Tunde-Monika

7 mai 2015 György Lóránt și Para Emőke

30 aprilie 2015 Máthé András și Geréd Ibolya

23 februarie 2015 Ambrus Zoltán și Benedek Zita

30 decembrie 2014. Gidófalvi Alpár-Ferenc și Tankó Kinga-Mária

Rezultatul final

Vi, 13 apr 2018 12:57:45 EEST de , 2850 vizualizări

Descărcare

Rezultatul probei interviu

Mi, 11 apr 2018 15:04:22 EEST de , 2852 vizualizări

Descărcare

Plan de interviu

Lu, 09 apr 2018 13:03:35 EEST de , 2875 vizualizări

Descărcare

Rezultatul probei scrise

Mi, 04 apr 2018 16:25:15 EEST de , 2885 vizualizări

Descărcare

Rezultate soluţionare contestaţii Selecţie dosare concurs

Lu, 26 mar 2018 13:06:18 EEST de , 2892 vizualizări

Descărcare

Rezultatul selecției dosarelor

Jo, 22 mar 2018 17:00:59 EET de , 2892 vizualizări

Descărcare

Bibliografie

Vi, 23 feb 2018 09:14:42 EET de , 2902 vizualizări

Descărcare

Anunț concurs

Vi, 23 feb 2018 09:13:55 EET de , 3462 vizualizări

Descărcare

Vânzări teren

Lu, 07 dec 2015 12:11:23 EET de , 3176 vizualizări

2018

03/12/2018 Szekely Csilla

04/10/2018 Veres Emilia, Veres Dénes

15/06/2018 Karacsi Imre

2017

21/12/2017 Cziko Levente, Kovacs Robert

20/11/2017  György Jolán, Csibi László

07/11/2017 Csoti Clara

26/10/2017 Mark Katalin

16/06/2017 Nagy Geza

16/06/2017 Nagy Geza

07/06/2017 Kedves Margit

25/05/2017 Kurko Rozalia Cecilia

12/05.2017 Kurko Rozalia Cecilia

03/04/2017 Bodo Maria-Elisabeta

03/04/2017 Bodo Maria-Elisabeta

03/04/2017 Bodo Maria-Elisabeta

24/03/2017 Ambrus Kiss Erika

26/01/2017 Balogh Veronica

 

2016

22/12/2016 Ritveisz Rudolf

10/11/2016 Csoti Francisc

26/08/2016 Malnasi Andrei

18/08.2016 Ujlaki Terezia

20/05/2016 Andras Ecaterina

12/05/2016 Szabo Istvan

09/05/2016 Nagy Csaba

01/02/2016 Sipos Livia

 

2015

27/11/2015 Csergő Vilma